เมนูที่ 5 โปรแกรมเสริม โปรแกรมช่วยกระจายเลข

เมนูโปรแกรมเสริม โปรแกรมช่วยกระจายเลข

คือโปรแกรมช่วยกระจายตัวเลข สำหรับลูกค้าที่ยังกระจายตัวเลขรูปแบบต่างๆ ไม่เป็น หรือช่วยให้ลูกค้ากระจายตัวเลขได้เร็วยิ่งขึ้น ในโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยกระจายดังนี้

 

1. กระจายเลขวิน 3 ตัว รวมเบิ้ล ไม่รวมเบิ้ล

2. กระจายเลขวิน 2 ตัว รวมเบิ้ล ไม่รวมเบิ้ล

3. กระจายเลขมัด 2 ตัว

4. กระจายเลขปักหลักสิบบน ปักหลักสิบล่าง ปักหลังสิบล่าง ปักหลักหน่วยล่าง

1. กดเลือกประเภทการกระจายตัวเลขเสร็จแล้ว

2. จะปรากฎหน้าจอให้ลูกค้าใส่ตัวเลขที่ต้องการจะกระจายเลข

3. กดประมวลผล นำชุดเลขไปแทงหวยได้เลยครับ ดังภาพ