การใช้คำสั่งบอท

การใช้คำสั่งบอท

⭐️ สั่งงานบอทโดยพิมพ์คำสั่งที่มีให้ด้านล่างนี้นะครับ ⭐️

– พิมพ์ “คำสั่งบอท” หรือ “คสบ” >> เปิดดูคำอธิบายคำสั่งบอททั้งหมด

– พิมพ์ “ผลหวยล่าสุด” หรือ “ผลส” >> บอทจะแสดงผลหวย 10 รอบล่าสุด

– พิมพ์ “มัด12345กับ67890” >> บอทจะสร้าง “เลขมัด” จากตัวเลขที่เรากำหนด ให้เปลี่ยนเลข 12345 เป็นเลขที่เราต้องการ

– พิมพ์ “วิน12345678” >> บอทจะสร้าง “เลขวิน” จากตัวเลขที่เรากำหนด ให้เปลี่ยนเลข 12345678 เป็นเลขที่เราต้องการ

– พิมพ์ “เช็คเบิ้ลตอง” หรือ “เช็คบต” >> ดูเลขเบิ้ลตอง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

# วิธีสั่งงานให้บอทดึงสูตรหวยเด่น #

– พิมพ์ “ปักสิบบน6ตัว” หรือ “ปสบ6” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยปักสิบบน6ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “ปักหน่วยบน6ตัว” หรือ “ปนบ6” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยปักหน่วยบน6ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “ปักสิบล่าง6ตัว” หรือ “ปสล6” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยปักสิบล่าง6ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “ปักหน่วยล่าง6ตัว” หรือ “ปนล6” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยปักหน่วยล่าง6ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “รูดบนล่าง2ตัว” หรือ “รบล2” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยรูดบนล่าง2ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “รูดบน4ตัว” หรือ “รบ4” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยรูดบน4ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “รูดล่าง4ตัว” หรือ “รล4” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยรูดล่าง4ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “วินบนล่าง6ตัว” หรือ “วินบล6” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยวินบนล่าง6ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “วินบน8ตัว” หรือ “วินบ8” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยวินบน8ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “วินล่าง8ตัว” หรือ “วินล8” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยวินล่าง8ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “วิ่งบนล่าง2ตัว” หรือ “วิ่งบล2” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยวิ่งบนล่าง2ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “วิ่งบน2ตัว” หรือ “วิ่งบ2” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยวิ่งบน2ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “วิ่งล่าง2ตัว” หรือ “วิ่งล2” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยวิ่งล่าง2ตัว” มาวางให้

– พิมพ์ “เจาะบนล่าง” หรือ “จบล” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยเจาะบนล่าง” มาวางให้

– พิมพ์ “เจาะบน” หรือ “จบ” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยเจาะบน” มาวางให้

– พิมพ์ “เจาะล่าง” หรือ “จล” >> บอทจะดึงเลขจาก “สูตรหวยเจาะล่าง” มาวางให้

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

# วิธีสั่งงานให้บอทดึงเลขจับไหลสด #

– พิมพ์ “ไหลปักสิบบน6ตัว” หรือ “ไหลปสบ6” >> ดูเลขจับไหล สิบบน6ตัว

– พิมพ์ “ไหลปักสิบล่าง6ตัว” หรือ “ไหลปสล6” >> ดูเลขจับไหล สิบล่าง6ตัว

– พิมพ์ “ไหลปักหน่วยบน6ตัว” หรือ “ไหลปนบ6” >> ดูเลขจับไหล หน่วยบน6ตัว

– พิมพ์ “ไหลปักหน่วยล่าง6ตัว” หรือ “ไหลปนล6” >> ดูเลขจับไหล หน่วยล่าง6ตัว

– พิมพ์ “ไหลรูดบน4ตัว” หรือ “ไหลรบ4” >> ดูเลขจับไหล รูดบน4ตัว

– พิมพ์ “ไหลรูดล่าง4ตัว” หรือ “ไหลรล4” >> ดูเลขจับไหล รูดล่าง4ตัว

– พิมพ์ “ไหลรูดบนล่าง” หรือ “ไหลรบล” >> ดูเลขจับไหล รูดบนล่าง2ตัว

– พิมพ์ “ไหลวิ่งบนล่าง” หรือ “ไหลวิ่งบล” >> ดูเลขจับไหล วิ่งบนล่าง2ตัว

– พิมพ์ “ไหลวินบนล่าง” หรือ “ไหลวินบล” >> ดูเลขจับไหล วินบนล่าง6ตัว

– พิมพ์ “ไหลวินบน8ตัว” หรือ “ไหลวินบ8” >> ดูเลขจับไหล วินบน8ตัว

– พิมพ์ “ไหลวินล่าง8ตัว” หรือ “ไหลวินล8” >> ดูเลขจับไหล วินล่าง8ตัว

– พิมพ์ “ไหลเจาะบนล่าง” หรือ “ไหลจบล” >> ดูเลขจับไหล เจาะบนล่าง 2 ตัวโต๊ด

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หากต้องการสั่งงานบอทแบบเจาะจงเว็บหวยให้พิมพ์ “ชื่อเว็บหวย คำสั่งบอท” ตัวอย่างเช่น

-หวยฟ้า ผลหวยล่าสุด (อย่าลืมใส่เว้นวรรคด้วยนะครับ)
-ล็อตโต้ ไหลรูดบน4ตัว

รายการ “ชื่อเว็บหวย” ที่ใช้กับคำสั่งบอทมีดังนี้ (ต้องพิมพ์ชื่อให้ถูกนะครับ)

-หวยฟ้า

 

 

หากไม่เข้าใจส่วนไหน สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ